Welkom

bij de Praktijk voor Orthopedagogische Begeleiding.

De Praktijk voor Orthopedagogische Begeleiding biedt kennis en expertise in de vorm van (neuro)psychologische diagnostiek, behandeling, begeleiding, advies en veranderingen binnen de zorgorganisatie. Het werkveld is divers en betreft voornamelijk die situaties waarin een (veronderstelde) hersenen-gedrag relatie bestaat.

De Praktijk richt zich voornamelijk op cliënten en/of afdelingen waar de bestaande hulpverlening stokt, dreigt vast te lopen of reeds vastgelopen is. Tevens worden ook particuliere cliënten aangenomen, voornamelijk voor diagnostiek vragen. Er bestaan (bewust) geen contracten met zorgverzekeraars, zodat de vergoedingen hiervoor veelal beperkt zijn, dit mede afhankelijk van de zorgverzekering die men heeft.

De praktijk streeft ernaar te werken zonder wachtlijsten. Dit houdt in dat alleen nieuwe aanmeldingen worden geaccepteerd indien deze in principe ook binnen twee weken tot daadwerkelijke vervolgstappen kunnen leiden.

Naast hulpverlening bestaat de mogelijkheid tot deskundigheid bevordering door middel van supervisie, scholing, coaching en training.

Mocht u informatie willen verkrijgen, dan kan dat zowel telefonisch als via het contactformulier.