Coaching

Coaching kan zowel op individueel als op groepsniveau gestalte krijgen. Bij coaching moet worden gedacht aan een meer thematische benadering van de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld de behoefte om minder beheersmatig te gaan werken, de samenwerking binnen een team te bevorderen dan wel de eigen positie binnen de (deel)organisatie beter vorm te geven.

Coaching vindt plaats op basis van een vooraf gestelde hulpvraag aan de hand van een hierop geënt plan van aanpak.  Dit betreft veelal wat langer lopende projecten die de aanwezigheid van de Praktijk op de werkvloer impliceert. Bij grote projecten kan de hulp in worden geroepen van collegae uit het veld in verschillende functies.