Neuropsychologisch Onderzoek

Soms is het noodzakelijk dat nog fijnmaziger wordt onderzocht waarom iemand in het dagelijks leven problemen ervaart bij de uitvoering van zijn taken. Bij neuropsychologisch onderzoek worden verschillende neuropsychologische functies onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn de aandacht, het (werk)geheugen, de planningsmogelijkheden, de mentale flexibiliteit en de mogelijkheid een actie te starten of te stoppen. Met behulp van diverse tests en taken wordt een profiel opgesteld. Dit profiel kan, veelal in combinatie met de resultaten uit het intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek, een verklaring vormen voor belasting effecten in het dagelijks leven, waarna gezocht kan worden naar gerichte oplossingen voor deze persoon. Neuropsychologisch onderzoek is arbeidsintensief en derhalve kostbaar. Er zal vooraf dus een duidelijke indicatie (vraag) dienen te bestaan om dit onderzoek in te zetten.