Onderzoek

Bij onderzoek moet worden gedacht aan veel uiteenlopende aspecten van een persoon.

Zo kan bij intelligentieonderzoek worden nagegaan in welke mate de intelligentie van een persoon van invloed is op de ervaren problemen. Dit kan bijvoorbeeld bij zwakbegaafdheid maar ook bij hoogbegaafdheid een belangrijke rol spelen. Andere keren is er sprake van een disharmonisch intelligentieprofiel, dat wil zeggen dat er binnen één persoon grote verschillen in capaciteiten bestaan.

Daarnaast kan de persoonlijkheid een belangrijke rol spelen. Zaken als (faal)angst, motivatieproblemen, stemmingsklachten, emotionele rijpheid en temperament zijn van grote invloed op hoe wordt omgegaan met taken en verantwoordelijkheden. Persoonlijkheidsonderzoek brengt al deze aspecten in kaart.

Soms spelen zeer specifieke problemen een rol, bijvoorbeeld een slecht functionerend geheugen of problemen met de aandacht en concentratie. Dergelijke zaken kunnen worden onderzocht met behulp van een neuropsychologisch onderzoek.