Training

Bij training worden specifieke vaardigheden geoefend die medewerkers nodig hebben om beter aan te kunnen sluiten bij de individuele cliënt. Voorbeelden hiervan zijn het insteken op een beperkt emotioneel ontwikkelingsniveau, omgaan met weiger gedrag, het bieden van leiding zonder uit macht te handelen of soms zelfs het aangaan van contact bij zeer angstige cliënten. Bij een training zal de persoon zijn eigen belemmeringen en valkuilen tegenkomen doordat situatie daadwerkelijk geoefend worden in plaats van dat er alleen over wordt gesproken. Juist door dit oefenen ontstaat de mogelijkheid nieuw gedrag te gaan vertonen dat tot dat moment nog als (te) vreemd of zelfs onzinnig is ervaren.

Een training wordt in den regel aan een team gegeven daar men naast de geleerde vaardigheden ook als team een groei doormaakt met betrekking tot het vragen om hulp en steun en het geven van feedback.

Bij training wordt gebruik gemaakt van één of meerdere trainingsacteurs die de leersituatie mede vormgeven.