Supervisie

De Praktijk biedt mogelijkheden tot Supervisie voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en voor GZ-psychologen in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog. Daarnaast kan supervisie aan psychologen en pedagogen buiten een opleidingsverband om worden geleverd, bijvoorbeeld gericht op  een deelaspect van het eigen functioneren.

De supervisie betreft zowel het professionele proces als de persoonlijke vaardigheden van de supervisant. Er bestaat daarbij een duidelijke afbakening naar werkbegeleiding enerzijds (dit is een taak van de praktijkinstelling) en leertherapie anderzijds.

Van supervisanten wordt verwacht dat zij met een duidelijke vraag aan de supervisie beginnen en zich verantwoordelijk weten voor hun eigen leerproces. Dit impliceert ondermeer dat zij zorg dragen voor (tijdig indienen van) onderwerpen en reflectieverslagen