Persoonlijkheidsonderzoek

De persoonlijkheid heeft betrekking op veel verschillende aspecten als het temperament, het doorzettingsvermogen, de manier waarop iemand met stress kan omgaan en de mate waarop iemand zich kan inleven in een ander. Aan (jonge) kinderen worden hierin uiteraard andere eisen gesteld dan aan volwassenen. De persoonlijkheid van een persoon heeft grote invloed op de ervaren mogelijkheden zich in sociaal opzicht te kunnen handhaven. Sommige mensen zullen zich op hun gemak en vrij voelen binnen een grotere groep terwijl anderen dergelijke situaties het liefst mijden. Dergelijke ‘eigenaardigheden’ zullen voor de ene persoon wel en voor de andere persoon niet tot problemen leiden; een vrachtwagen chauffeur bijvoorbeeld, zal van de neiging anderen te mijden minder hinder ondervinden dan een suppoost. Met behulp van persoonlijkheidsonderzoek kunnen de karakteristieken van een persoon in kaart worden gebracht om vervolgens stil te kunnen staan bij de effecten hiervan op het gedrag in als reactie op de dagelijkse eisen.