Onderwijs

Werken binnen de zorg impliceert dat met niet alleen kennis moet bezitten van ziektebeelden, syndromen en behandelmethoden maar ook de vaardigheden dient te ontwikkelen hier in de dagelijkse praktijk mee om te kunnen gaan. Begrip hebben voor de handelswijze van de cliënt en je (neiging tot) eigen reactie hierop kunnen zien, begrijpen en verdragen vormt de basis voor een betere zorg voor de cliënt. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, vooral wanneer daar agressie dan wel ander grensoverschrijdend gedrag door de cliënt bij komt kijken.  Wanneer de Praktijk een opdracht voor onderwijs aanneemt zal zij zich richten op vooraf, in gezamenlijk overleg, vastgestelde resultaten in de interactie met de cliënt(engroep) tegen de achtergrond van zowel de mogelijkheden van deze cliënt en zijn begeleider(s).