Over

De Praktijk voor Orthopedagogische Begeleiding  is een eenmanszaak.

De eigenaar (Hugo Bijsterbosch) heeft zijn roots in de SGLVG sector (diagnostiek en behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen). Na hier jaren gewerkt te heben is een overstap gemaakt naar de begeleiding en behandeling van mensen met een visuele beperking. Aldaar is hij meer en meer op het terrein van de neuropsychologie gaan werken.

Vanaf oktober 2003 is de Praktijk actief geworden, waarbij de werkzaamheden als freelancer en vrijgevestigde zijn verricht. Het werkterrein is in de loop der jaren gaandeweg uitgebreid naar onder meer de GGZ (volwassenen en jeugd), de (gesloten) jeugdhulpverlening en de VG-sector. De vraagstelling betreft veelal situaties waarin de bestaande hulpverlening behoefte heeft aan een second opinion, dreigt vast te lopen of reeds is vastgelopen.

Hugo Bijsterbosch is orthopedagoog en BIG geregistreerd als GZ-Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog  onder nummer 39017388325 .

Hij is registerpsycholoog NIP en lid van de NVGzP  en de NVN. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling NVGzP. U kunt op één van de onderstaande logo’s klikken voor meer informatie.

Banner BIG-300x250px                       nip2cd6                 

.nvgzp_logo_subtekst