Over

De Praktijk voor Orthopedagogische Begeleiding  is een eenmanszaak.

De eigenaar (Hugo Bijsterbosch) heeft zijn roots in de SGLVG sector (diagnostiek en behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen). Na hier jaren gewerkt te hebben is een overstap gemaakt naar de begeleiding en behandeling van mensen met een visuele beperking. Aldaar is hij meer en meer op het terrein van de neuropsychologie gaan werken.

Vanaf oktober 2003 is de Praktijk actief geworden, waarbij de werkzaamheden als freelancer en vrijgevestigde zijn verricht. Het werkterrein is in de loop der jaren gaandeweg uitgebreid naar onder meer de GGZ (volwassenen en jeugd), de (gesloten) jeugdhulpverlening en de VG-sector. De vraagstelling betreft veelal situaties waarin de bestaande hulpverlening behoefte heeft aan een second opinion, dreigt vast te lopen of reeds is vastgelopen.

De Praktijk streeft naar kwalitatief goede zorg en die actief aan de vigerende standaard wil blijven voldoen. Om dit te kunnen waarborgen zijn diverse registraties en lidmaatschappen van kracht, waardoor zo veel als mogelijk aan zowel de opleidings- en toetsingsciteria als aan het verwerven van kennis van nieuwe ontwikkelingen wordt voldaan. Door op het logo bij de tekst te klikken kan de desbetreffende organisatie direct worden gevonden.

Hugo Bijsterbosch is orthopedagoog en BIG geregistreerd als GZ-Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog  onder nummer 39017388325 

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen. 

Hij is Registerpsycholoog Specialist NIP/ Gezondheidszorg.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is één van de belangenbehartigers en zorgdragers voor kwaliteit van psychologen.

Tevens is hij lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).

De NVGzP richt zich op de bevordering van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen, de versterking van de positie van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in de gezondheidszorg en de behartiging van de belangen van gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling NVGzP, die samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) niet alleen een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie, maar ook een klachtencommissie heeft.

Op deze wijze wordt er voor zorg gedragen dat er nog een tussenstap is voordat een verschil van mening of klacht kan worden behandeld voor dat deze bij de geschillencommissie wordt voorgelegd. Dit kan veel onnodige tijd en energie voorkomen.

Tot slot is hij lid van de Nederlandse vereniging voor Neuropsychologie (NVN). De NVN is de wetenschappelijke beroepsgroep, die als doel heeft het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland te bevorderen.