Voorwaarden

De (vertegenwoordiger van de) cliënt wordt geacht alle relevante informatie bij de intake kenbaar te maken, zodat wordt voorkomen met een foutieve inslag te werk te gaan en kostbare (onderzoek)tijd verloren gaat.

Door de Praktijk wordt een standaard uurtarief gehanteerd. Indien op locatie van de cliënt wordt gewerkt zullen de halve reistijd en de reiskosten per kilometer daar aan worden toegevoegd.  Vooraf wordt in alle gevallen een offerte voor de complete inzet opgesteld waarin alle kosten gespecificeerd staan. Bij grote projecten kan een (all-in)projectprijs worden overeengekomen.

Indien gemaakte afspraken geen doorgang kunnen vinden zullen deze minimaal 48 uur van te voren moeten worden afgezegd. Bij het niet nakomen van deze verplichting zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.