Intelligentie onderzoek

Wanneer wordt gesproken over de intelligentie en deze wordt uitgedrukt in een enkel getal of een benaming ontstaat al snel een beeld dat hiermee de intellectuele capaciteiten van een persoon voor eens en voor altijd goed beschreven zijn.

Intelligentie is echter geen eenduidig begrip. Voor het reproduceren van kennis zijn andere kwaliteiten nodig dan voor het oplossen van puzzels. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er bij één en dezelfde persoon door de tijd heen aanzienlijke verschillen in de uitkomsten kunnen bestaan. Deze verschillen kunnen samenhangen met de meetfout, die elke test in zich heeft maar ook met de school- en levenservaring of de rijping (dan wel degeneratie) van de hersenen.

De uitkomsten van een intelligentieonderzoek zijn dus maar een beperkte tijd geldig en dienen zorgvuldig geïnterpreteerd te worden, ook tegen de achtergrond van eerder onderzoek en bijvoorbeeld de schoolresultaten. Met behulp van goed intelligentieonderzoek kunnen zo de eerste hypothesen met betrekking tot de aanmeldingsklachten en het dagelijks functioneren worden opgesteld en onderzocht.