Behandeling

Nadat onderzoek heeft heldergemaakt welke factoren het functioneren in nadelige zin beperken is het van belang hier een verandering in aan te gaan brengen. Kennis over de aard dan wel de oorzaak is van belang doch veelal onvoldoende om deze verandering te bewerkstelligen. Behandeling richt zich op dit veranderproces, waarbij systematisch toegewerkt wordt naar de in gezamenlijkheid afgesproken doelen.

Behandeling richt zich bij uitzondering op het oplossen van een probleem; eerder gaat het om het leren omgaan met de wijze waarop men is gevormd, met de gebeurtenissen die men heeft meegemaakt of met de persoonlijke eigenschappen die het functioneren beperken. Soms wordt hierin een weg gekozen waarbij datgene dat vermeden wordt juist wordt opgezocht, andere keren is het juist belangrijk om te leren zaken te laten rusten daar ze te veel ruimte innemen.

Behandeling vergt dus een inspanning van de cliƫnt waarbij deze gestimuleerd wordt zich open te stellen voor een nieuwe ziens- of benaderingswijze op dat deel van zijn leven dat hinder veroorzaakt.